Work

Rosa Everts

Er is een fout opgetreden. Ophalen alle categorieen niet gelukt! Select * from tekening_categorieen order by volgorde desc, categorienummer desc